.

 
 

Bedmintonový klub vznikol pri základnej škole na Bernolákovej ulici v Šuranoch. Založený bol 11. októbra 2004.

Bedmintonový klub má podpísanú zmluvu o spolupráci so Slovenským bedmintonovým zväzom. Vo svojej činnosti sa riadi schválenými stanovami. Podľa stanov má bedmintonový klub zvolený výbor a kontrolnú komisiu. Výbor si zo svojho stredu volí prezidenta klubu a kontrolná komisia si volí zo svojho stredu predsedu kontrolnej komisie.

Prezident bedmintonového klubu:
-
Ing. Miroslav Mentel

Členovia výboru BK:
- Ing. Ľuboš Demín
- Juraj Koči

Predseda kontrolnej komisie BK:
- Ing. Eva Danková

Členovia kontrolnej komisie BK:
- Viera Balážová,
- Ing. Anna Hlavatá

Pri bedmintonovom klube pracuje aj bedmintonový krúžok pri základnej škole na Bernolákovej ulici pod vedením pána učiteľa Mgr. Karola Klimenta.

Po piatich mesiacoch činnosti má klub registrovaných 11 chlapcov zaradených do súťažnej kategórie U13, 2 chlapcov zaradených do súťažnej kategórie U 15 a 5 dievčat zaradených do súťažnej kategórie U 13.

Členovia klubu v hráčskych kategóriách

Chlapci U 13:
Mário Botka, Ľuboš Demín, Jakub Hencze, Enrik Herda, Viktor Hradňanský, Juraj Juhász, Richard Karsay, Lukáš Király, Igor Schroner, Kamil Šajben, Roman Tököly.

Chlapci U 15:
Oliver Karsay, Jozef Mego.

Dievčatá U 13:
Dominika Hlavačková, Lenka Koczová, Magda Krchňáková, Lucie Malíková, Simona Morvayová.

Okrem registrovaných hráčov sa tréningu klubu a krúžkovej činnosti zúčastňuje ďalších cca 30 hráčov, ktorých je možné rozdeliť do súťažných kategórií U 13, U 15 a U 17.

Okrem súťažných športových aktivít klub organizuje možnosť športového vyžitia aj pre dospelých, ktorí si chcú čiastočne rekreačne a čiastočne súťažne zahrať bedminton. Táto možnosť je v pondelok a vo štvrtok v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. v športovej hale. Táto činnosť je platená, nakoľko klub za prenájom haly v tomto čase musí zaplatiť správcovi haly. Z dôvodu veľkého záujmu už pripravujeme rozšírenie tejto činnosti o ďalšie hodiny.

Hráči: 
 
Počet prístupov od 01.05.2005

 

   © 2005 CAR TEAM
  
© 2005 bedminton.carteam.sk
  
Všetky práva vyhradené.